ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ I ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ανδρονίκη Ι. Αναστασίου
Τηλέφωνο: 6936.060.707, 210-89.91.119
E-mail: ronnyanastasiou@yahoo.gr
Fax: 210-96.59.746
Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (1991)
Οικογενειακή Κατάσταση: Μητέρα 03 τέκνων

Εκπαίδευση

Διδακτορική Διατριβή (PhD)
Θέμα «Προσδιορισμός επιπέδων κυτοκινών και αγγειογενετικών παραγόντων σε όγκους του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος της παιδικής ηλικίας»
Βαθμός : ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Αιματολογίας –
Ογκολογίας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών ‘’Η Αγία Σοφία’’

Master of Science (MSc) «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική – Παιδιατρική Ογκολογία»
Διπλωματική Εργασία: «Συγκριτική αξιολόγηση των σωματομετρικών στοιχείων παιδιών με
κακοήθη νοσήματα προ και μετά τη θεραπεία»
Βαθμός : ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαίδευση «Παιδιατρική Ογκολογία»
HARVARD MEDICAL SCHOOL, Boston USA

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Παιδιατρικής
Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Βαθμός : ‘’ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ’’
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Εμπειρία

Κέντρο Υγείας Σοφάδων Νομού Καρδίτσας (Περιφερειακό Ιατρείο)
Εκπλήρωση υποχρεωτικής Υπηρεσίας υπαίθρου

Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Ιατρός στο τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας (Ειδίκευση ως άμισθος)

Σχολή Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων (Σ.Β.Ι.Ε.)
Καθηγήτρια Παιδιατρικής

Ιπτάμενοι Ιατροί
Ιατρός για αερομεταφορές επειγόντων περιστατικών

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής

Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου
Παιδίατρος

Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Αλίμου
Παιδίατρος

Ιδιωτικό Ιατρείο, Πανόραμα Βούλας
Παιδίατρος

Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αλίμου
Παιδίατρος

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Ε.Τ.Α.Α- ΤΣΜΕΔΕ , Ν.Π.Δ.Δ)
Παιδίατρος – Ελεγκτής Ιατρός

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε. ,Ν.Π.Δ.Δ )
Παιδίατρος (Μισθωτή)

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Α.Υ)
Παιδίατρος – Διοικητική Υπεύθυνη Ιατρικού τμήματος
(Εισαγωγή μέσω ΑΣΕΠ )

Διεύθυνση Επιθεώρησης Υγείας (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)
Παιδίατρος

Τομέας Υγείας ΚΥΓλυφάδας Παιδίατρος

Διπλώματα

Ψυχιατρική της Εφηβείας
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΚΠΑ) Ιατρικής Σχολής – Α’ Ψυχιατρική Κλινική

Αποτελεσματικό Marketing Υπηρεσιών Υγείας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κολλεγίου Rene Descartes – Conservatoire National des Arts & Metiers (CNAM)

Παιδιατρική Ρευματολογία
Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού

Παιδιατρική Γαστρεντερολογία
Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού

Παιδιατρική Δερματολογία
Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού

Παιδική & Εφηβική Ενδοκρινολογία
Δίπλωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής
Ενδοκρινολογίας

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Δίπλωμα παρακολούθησης σειράς μαθημάτων από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Γενικού Λαϊκού
Νοσοκομείου Αθηνών και της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου

Οξεία απόφραξη αεραγωγών παίδων – 40 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας &
Πρόνοιας και του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», με τομέα
εξειδίκευσης του προγράμματος

Δίπλωμα παρακολούθησης προγράμματος ΑPLS (Advanced Pediatric Life Support)
Johns Hopkins Hospital, Baltimore-USA σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικό Έργο

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
«ΠροσδιοριΙασμός επιπέδων κυτοκινών σε όγκους του Κ.Ν.Σ. της παιδικής ηλικίας»
Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών στο Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

Βραβεύσεις

Βραβείο Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), για το εξαίρετο ήθος, το ιατρικό ενδιαφέρον, την
επιστημοσύνη, την απαράμιλλη αφοσίωση και την προσφορά στον ασθενή.

Ομιλίες – Ερευνητικό Έργο
Διεθνές Συνέδριο – Κos Island, Greece
Ανδρονίκη Αναστασίου: «Cytocine expression in childhood central nervous ors»
III WSEAS Internatonal Congress on recent researches in medicine & medical chemistry
(ONCO’ 12)


Δημοσιεύσεις – Αρθρογράφηση Παιδιατρικών θεμάτων

Εφημερίδα «Η Βούλα και ο κόσμος της»
Εφημερίδα «Κανάλια»
Baby space (διαδίκτυο)


Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Διεθνή Συνέδρια

III WSEAS Internatonal Congress on recent researches in medicine and medical chemistry
(ONCO’ 12 ), Ελλάδα

‘Cytocine expression in childhood central nervous system tumors’
A. Anastasiou, G. Lambrou, M. Adamaki, M. Moschovi,

XVIII Congress of the European Society for Pediatric Haematology and Immunology, Ελβετία
‘Influence of treatment on the weight, height and Body Mass Index in children with leukemia’
M. Moschovi, A. Anastasiou ,P. Panagiotopoulou ,L. Natsi, F.Tzortzatou – Stathopoulou

Ελληνικά Συνέδρια

11ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
«A comparative study of the weight – height development in children with leukemia»
A. Anastasiou, M Moschovi, P. Panagiotopoulou, L. Natsi, F. Tzortzatou – Stathopoulou

37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη
«Η αγγειογένεση σε όγκους της παιδικής ηλικίας» Πρόδρομη μελέτη
Αναστασίου Α, Τζωρτζάτου –Σταθοπούλου Φ, Τσαγκάρης Γ, Μοσχόβη Μ, Βαμβουκάκης Ι,Van Vliet
– Κωνσταντινίδου Α

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Διεθνή:

 • ΕΑΑCI FAAM 3rd Food Allergy and Anaphylaxis Meeting Eyropean Academy, Δουβλίνο
  Ιρλανδία
 • III WSEAS International Congress on recent researches in medicine and medical chemistry
  (ONCO’ 12), Ελλάδα
 • 25th International Congress of Pediatrics Athens, Ελλάδα
 • 41st Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabets (E.A.S.D.), Ελλάδα
 • 65th Annual Scientific Sessions of the American Diabetes Association San Diego, Καλιφόρνια
  ΗΠΑ
 • Course of Instruction in Advanced Pediatric Life Support – Johns Hopkins Hospital, Baltimore
  USA & 1st Department of Athens University Medical Pediatrics School, Ελλάδα
 • 36th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabets, Ισραήλ
 • 35th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Βρυξέλλες
 • 59th Annual Scientific Sessions of the American Diabetes Association San Diego, Καλιφόρνια
  ΗΠΑ
 • 17th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, Ελλάδα
 • 34th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Ισπανία
 • 58th Annual Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Σικάγο ΗΠΑ
 • 2nd Mediterranean Congress on Thoracic Diseases, Ελλάδα
 • 16th Inernational Diabetes Federation Congress, Ελσίνκι
 • 13th Congress of the European Association of Internal Medicine, Ελλάδα
 • 3rd European Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, Ελλάδα
 • 2nd International Gastro-surgical Congress, Ελλάδα
 • 8th World Congress of Psychiatry, Ελλάδα

Ελληνικά:

 • Αssisted Reproduction and Embryology, Eπιστημονική Διημερίδα, Αθήνα
 • 2ο Χειμερινό Σχολείο Γενικής Παιδιατρικής, Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής, Αθήνα
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα
 • Scientific Seminar ‘’Paediatrics between Athens and Boston’’ Athens Medical Group,
  Paediatric Center of Athens, Αθήνα
 • Αποτελεσματικό Marketing Υπηρεσιών Υγείας Κολλεγίου Rene Descartes – Conservatoire
  National des Arts & Metiers ( CNAM )
 • Παιδιατρικής Ρευματολογίας Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών,
  Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού
 • Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών,
  Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού
 • Παιδιατρικής Δερματολογίας Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών,
  Νοσοκομείο Π.&Α. Κυριακού
 • 46ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κέρκυρα
 • Επιστημονική Ημερίδα (5 μόρια), Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής, Αθήνα
 • Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Εκπαιδευτικό Σεμινάριο , Ελληνική Εταιρία Παιδικής
  και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα
 • 18ο Μετεκπαιδευτικό Παιδιατρικό Διήμερο, Αθήνα
 • 25ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής (8 μόρια), Αθήνα
 • Συμπόσιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη
  Διαβήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) (5 μόρια), Αθήνα
 • 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο (18 μόρια)
 • 38η Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση, Αθήνα
 • Ιατρικό Συμπόσιο Παθολογίας (5 μόρια), Δελφοί
 • 9ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Ρόδος


Διαλέξεις

 • Καρκίνος τραχήλου της μήτρας
 • Προβλήματα της Εφηβικής ηλικίας
 • Άνοιξη – Αλλεργίες
 • Εμβόλια: Νέες εξελίξεις
 • Παιδικό άσθμα: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
 • Ιώσεις, Μέτρα πρόληψης – Αντιμετώπιση
 • Διαταραχές διατροφής σε παιδιά και σε εφήβους
 • Νευρογενής Ανορεξία – Βουλιμία
 • Φθειρίαση – Σύγχρονη Αντιμετώπιση
 • Εμβόλια – Νεότερα δεδομένα
 • Κάπνισμα, συμβουλές στους γονείς
 • Παχυσαρκία στην παιδική ηλικία – Αντιμετώπιση
 • Μηνιγγίτιδα στα παιδιά – Πρόληψη & Αντιμετώπιση
 • Πρώτες βοήθειες στα παιδιά
 • Τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας
 • Διατροφή στην παιδική ηλικία

Οργανωτικό Έργο

Οργανωτική Επιτροπή – 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Εφαρμογή της Διακήρυξης του Αγίου
Βικεντίου

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος
 • Ελληνική Αντικαρκινική Δράση
 • Confederation Europeenne des Specialistes en Pediatrie (C.E.S.P)
 • International Paediatric Association (I.P.A)
 • Union of National European Paediatric Societies and Associations (U.N.E.P.S.A)

Εθελοντισμός

Συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, Αθήνα (2004)
Εθελόντρια παιδίατρος στα Παιδικά Χωριά SOS Bάρης

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά – Άριστη γνώση
Γαλλικά– Άριστη γνώση
Ελληνικά–Μητρική (Native)

Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πιστοποιητικό Πληροφορικής ICT Europe Ιntermediate A (Word, Ex nternet)