ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ PhD, MSc Harvard Univ USA – Ιατρική Σχολή Αθηνών                         

Ανδρονίκη Ι. Αναστασίου Παιδίατρος PhD, MSc
Τηλέφωνο: 693.60.60.707
E-mail: ronnyanastasiou@yahoo.gr

Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση «Παιδιατρική Ογκολογία»
HARVARD MEDICAL SCHOOL, Boston USA
Διδακτορική Διατριβή (PhD)
Βαθμός : ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’
Ιατρική Σχολή Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ Μονάδα Αιματολογίας – Ογκολογίας Α’  Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

Master of Science (MSc)
Βαθμός : ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’
Ιατρική Σχολή Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ Μονάδα Αιματολογίας – Ογκολογίας
Α’  Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’
Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Βαθμός : ‘’ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ’’
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών