Η υποψηφιότητα μου ως δημοτικός σύμβουλος με την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Αγαπώ τον Άλιμο” του Δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη σηματοδοτεί για μένα την προσπάθεια να προασπίσουμε και να διαφυλάξουμε το δικαίωμα κάθε Αλιμιώτη, στην διαρκή βελτιστοποίηση της καθημερινότητάς και στην προώθηση του κοινού μας συμφέροντος στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας και γενικότερα στο Δήμο μας.

Ως απόφοιτος της Σχολής Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων με την ειδικότητα του ακτινοτεχνολόγου ασκώ το επάγγελμά μου στο Ταμείο Υγείας της Τράπεζας Ελλάδας.

Είμαι επίσης κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) στην ειδίκευση «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Η υποστήριξη σας για την εκλογή μου με καθιστά υπεύθυνο απέναντι σας ώστε να θέσω ως στόχο και σκοπό της παρουσίας μου στη δημοτική αρχή τη διαδραστική συνεργασία ως συμμετοχική αλληλεπίδραση  με όλους τους δημότες, για ακόμα πιο ποιοτικά αναβαθμισμένες υποδομές παιδείας, υγείας, πολιτισμικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δράσης.

Θεωρώ και πιστεύω πως ο Δήμος μας αξίζει να διατηρήσει και να ενισχύσει το σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο του στον κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον  της  Νότιας Περιφέρειας της Αττικής, ώστε συνεχώς να  οδηγείται μεθοδικά και στρατηγικά σε πρωταγωνιστή των μελλοντικών εξελίξεων και εκφραστή του εκσυγχρονιστικού προσανατολισμού σε κάθε τομέα.

Η ψήφος σας αποτελεί δέσμευση για μένα, αλλά και δυναμική ώθηση ώστε να διαμορφώσουμε και συνδημιουργήσουμε  τον Άλιμο του μέλλοντος μας.