Τελευταία Νέα

«ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΦΕΥΓΟΥΝ»

«Τα γραπτά μένουν, όταν τα λόγια φεύγουν»

Το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ είπε:

«Οι ενέργειές τους είναι αήθεις και ξεδιάντροπες. Τα πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να λειτουργούν με βάση τη λογική. Όταν το θυμικό κυριαρχεί, όταν δεν υπάρχουν λογικά πολιτικά επιχειρήματα, τότε τα πολιτικά πρόσωπα καθίστανται ανίκανα να διοικήσουν. Ανίκανα και άκρως επικίνδυνα!…».

Αναρωτιόμαστε ποιος τελικά κατέφυγε στο θυμικό κι άφησε τη λογική παραπίσω. Φράσεις όπως «Διώκεται καρκινοπαθής…» ή «Καλύφθηκαν ακόμα και τα μάτια της ψυχής τους…» ανήκουν μάλλον σε μια ρητορική που σαφέστατα επικαλείται το συναίσθημα και όχι στην κατηγορία του λογικού επιχειρήματος. Τα συμπεράσματα δικά σας…

Αλλά, ας επανέλθουμε στη λογική που επιζητείτε. Ο Μάνος Γαρυφαλάκης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 2016. Στις 14 του ίδιου μήνα έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Υπουργείο Εσωτερικών) έγγραφο που αναφερόταν στις υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σε σχέση με τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο έγγραφο αυτό εκτός των άλλων αναφέρεται ρητά ότι: «Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ» (άρθρο 68 ν. 3852/2010).

Τί έκανε μετά από αυτό ο Μάνος Γαρυφαλάκης; Αυτός που σύμφωνα με τον ανεκδιήγητο χαρακτηρισμό σας «βρίσκεται υπό περιορισμό σκέψης και δράσης»;

Πρώτα πρώτα στις 20 Ιουλίου έστειλε το παραπάνω έγγραφο σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, μαζί με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για να τους υπενθυμίσει το καθεστώς του νόμου και να περιμένει, ως ήταν το δέον, τα δικαιολογητικά τυχόν απουσιών.

Στις 29 Αυγούστου, ως όφειλε -γιατί σύμφωνα με το νόμο, αν δεν το έκανε, θα εθεωρείτο παράβαση καθήκοντος-, έστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής (Υπουργείο Εσωτερικών) τις απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2015. Παρεμπιπτόντως, δεν είχε λάβει κανένα δικαιολογητικό απουσιών από τους απόντες Συμβούλους, από τις 20 Ιουλίου που είχε στείλει τα ενημερωτικά έγγραφα.

Στο έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο ίδιος ο Μάνος Γαρυφαλάκης έκανε ξεχωριστά λόγο, με δική του πρωτοβουλία, για την απουσία της κας Ελένης Μπελιά, αναφέροντας ότι πιθανόν οι απουσίες οφείλονταν σε λόγους υγείας, καθώς είχε διαδοθεί ότι η συγκεκριμένη Σύμβουλος ήταν ασθενής.

Δεν είχε όμως κατατεθεί πουθενά στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό δικαιολογητικό από την κα. Μπελιά, κι όλοι γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά χρειάζονται γιατί τα γραπτά μένουν, όταν τα λόγια φεύγουν -γι’ αυτό άλλωστε υποβάλλονται δικαιολογητικά απουσιών από τα σχολεία μέχρι τη Βουλή.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη Σύμβουλος δεν είχε αναφερθεί σε καμία συνεδρίαση δημοσίως ή προσωπικά στον Πρόεδρο κ. Γαρυφαλάκη για το ότι αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και επομένως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της ως Δημοτικής Συμβούλου.

Από κει κι ύστερα ακολούθησε η νόμιμη διαδικασία και η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών) κάλεσε στις 4 Ιανουαρίου 2017 την κα. Μπελιά σε απολογία για τις αδικαιολόγητες απουσίες της.

Αυτό είναι όλο το ιστορικό της «αήθους» και «ξεδιάντροπης» ενέργειας του Μάνου Γαρυφαλάκη και του «εμπαθούς» Δημάρχου, που με «καλυμμένα τα μάτια της ψυχής τους» θέλησαν να είναι εν τάξει απέναντι στους νόμους αυτής της χώρας…