Τελευταία Νέα

2014-2019: ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2014-2019: ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

  • Μείωση των χρεών του Δήμου κατά 45%
  • Αύξηση των ταμειακών αποθεματικών του Δήμου
  • Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, πλεονασματικές χρήσεις

Αγαπητοί συμπολίτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω πως, παρά την σκληρή δημοσιονομική κρίση και τις περικοπές χρημάτων από τους Δήμους, ο Δήμος Αλίμου κατάφερε το διάστημα 1.9.2014 μέχρι 18.3.2019 να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική του κατάσταση, την ώρα που παράγεται και αξιοπρόσεκτο δημοτικό έργο, όπως κι οι ίδιοι διαπιστώνετε.

Ειδικότερα, η σημερινή Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της (1η Σεπτεμβρίου 2014) ως σήμερα (18.3.2019) πέτυχε την αποπληρωμή χρεών ύψους 10.000.000 €, τα οποία επί σειρά ετών είχαν συσσωρευτεί. Συνοπτικά η οικονομική κατάσταση του Δήμου αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.


Όπως φαίνεται και στον πίνακα, στις 31.8.2014 η συνολική καθαρή θέση του Δήμου (χρέος) ανερχόταν στα 26.558.030,61 €. Στις 18.3.2019 η συνολική καθαρή θέση (χρέος) είχε μειωθεί στα 14.791.891,58 €. Δηλαδή ο Δήμος μείωσε τις οφειλές του (χρέος) κατά 45% !

Η εξαιρετικά θετική βελτίωση στα οικονομικά του Δήμου μας είναι το αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας που γίνεται καθημερινά, με πολύ κόπο, νοικοκυροσύνη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Κάνουμε οικονομία, βάζουμε προτεραιότητες και ταυτόχρονα διεκδικούμε πόρους από κάθε δυνατή πηγή (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Πράσινο Ταμείο, ΟΣΚ κ.λπ.).

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την ακόμα περαιτέρω μείωση των χρεών του Δήμου. Επιθυμία μας, ο Δήμος Αλίμου να είναι οικονομικά υγιής και διαρκώς ικανός να παράγει έργο, για να βελτιώνεται καθημερινά η ζωή των δημοτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ